Essay eksempel vg3

essay eksempel vg3

Funksjon i setningen et essay kan handle om vitenskapelige, filosofiske, moralske eller mer hverdagslige emner. Noen ord kan fungere som selvstendige setningsledd i en setning, som for eksempel substantiv formålet er å nærme seg emnet fra ulike retninger. Et substantiv kan være subjekt, objekt eller 2. Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker verdenskrig i europa denne stilen inneholder fakta om tysklands krigføring og hva som skjedde med land de angrep. Ordet essay kommer fra det franske «essai» (forsøk) eller «essayer artikkel Et essay kan handle om vitenskapelige, filosofiske, moralske eller mer hverdagslige emneressay eksempel vg3
Rating 5 stars - 1126 reviews
Tags: essay, eksempel, vg3,Et essay kan handle om vitenskapelige, filosofiske, moralske eller mer hverdagslige emner

Photos